Strona domowa
Zestawienie wszystkich grup produktów NMC
Z powrotem do listy pilastrów Arstyl

Sztukateria NMC Arstyl - pilaster PP2Wymiary:170 x 2020 mm
Materia³:Poliuretan
Powierzchnia:pilaster pomalowany farb¹ podk³adow¹
Cena:na indywidualne zapytanie