Strona domowa
Zestawienie wszystkich grup produktów NMC

Nomastyl - listwy


A
110 x 110 mm
A1
80 x 80 mm
A2
50 x 50 mm
B1
70 x 75 mm
B5
50 x 50 mm
B2
35 x 35 mm
C
65 x 80 mm
D
40 x 50 mm
E
20 x 25 mm
J
50 x 45 mm
H
50 x 40 mm
F
30 x 35 mm
AT
95 x 100 mm
GR
80 x 85 mm
QR
20 x 20 mm
K
70 x 70 mm
SM
95 x 105 mm
TI
140 x 135 mm
TL
155 x 145 mm
M1
30 x 120 mm
M2
20 x 60 mm
O
20 x 40 mm
N
20 x 70 mm
I
15 x 40 mm
O16
40 mm / 130 mm
*Pasuje do listwy O
O24
40 mm / 160 mm
*Pasuje do listwy O
N24
70 mm / 180 mm
*Pasuje do listwy N
A3
30 x 30 mm